เมอริท จัดสัมมนาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเติมแต่งในพลาสติกให้กับ บ.Sekai

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562, บริษัท เมอริทโซลูชั่น จำกัด นำทีมโดย คุณศราวุธ  วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมด้วย คุณจตุพล  ผู้จัดการฝ่ายขาย   คุณอภิเชต  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ คุณวรรณาพร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเทคนิคระดับบริหาร   มาให้ความรู้เกี่ยวก...

เมอริท พาลูกค้าไป Training ที่ประเทศอินโดนีเซีย ด้าน Chemical Construction

เมื่อวันที่ 7

บ.เมอริทโซลูชั่นร่วมกับ BASF ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับ สารเติมแต่งในพลาสติก ที่ บ.ไดนิชิ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นั้นทีมฝ่ายขายแผนกพลาสติก ประกอบด้วย คุณศราวุธ วงษ์แก้ว ผู้อำนวนการฝ่ายขายและการตลาด  คุณจตุพล โกศลสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายขาย  และคุณอภิเชษฐ์ นาคฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ร่วมกับ BASF โดยคุณ สุทธินี สเวทวุฒิบวร  ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเทค...

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานขายดีเด่นประจำปี 2562 ของบริษัทเมอริทโซลูชั่น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น บริษัทเมอริทฯ มีการประชุมประจำปีเกี่ยวกับผลงานฝ่ายขายและการตลาด ประจำปี 2562 ในโอกาศนี้ คุณอนุพงษ์ ตั้งสง่า ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทเมอริทโซลูชั่นจำกัด ได้มอบใบประกาศกับพนักงานขายผู้ที่ได้สร้างผลงานในแต่ละด้านอย่างดีเยี่ยม ทางบริษัทฯ จึงได้มอบใบประกาศเพื่อเป็น...